Pozvánka na schůzi rodičů žáků budoucích 1. ročníků

Vážená paní, vážený pane,
ve středu 19. 6. 2024 v 16:30 hod. se konají třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků s třídními učiteli a učiteli praktického vyučování v budově Střední odborné školy Znojmo, Dvořákova.

Dozvíte se informace o studiu, doporučených učebnicích, pomůckách, pracovním oblečení apod.

Na schůzce budete vyplňovat velikost pracovního oblečení a obuvi, věnujte prosím pozornost přiloženým přílohám, a mějte velikosti již připravené.

V příloze Karta žáka je důležité vyplnit, v jakém cizím jazyce bude žák/žákyně pokračovat, mějte tuto informaci také zjištěnou.

Jestliže má Váš syn/dcera nastavena podpůrná opatření na základě doporučení Školního poradenského zařízení /PPP nebo SPC/ a máte zájem je uplatňovat i na naší škole v průběhu středoškolského vzdělávání, vezměte s sebou doporučení, popř. další vydané materiály.

V případě, že se nemůžete schůzky zúčastnit, vyplňte přílohy Karta žáka a Pracovní oblečení a zašlete zpět na e-mail: sekretariat@sos-znojmo.cz.

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

Přílohy:

Karta žáka 2024-2025

Pracovní oblečení

Tabulka velikostí