Předávání pochval za umístění v Krajské soutěži v orbě

Ředitel školy, Ing. Libor Pelaj, předal žákům pochvalu ředitele školy za výbornou reprezentaci v Krajské soutěži v orbě s mezinárodní účastí a poblahopřál jim k dosaženým úspěchům a skvělým umístěním na stupních vítězů.

 

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele