Prezentace závěrečných odborných prací 4. A a 2. N

Ve dnech 15. a 17. ledna 2024 zasedly komise učitelů odborných předmětů, aby zhodnotily prezentace žáků posledních ročníků maturitních tříd oboru Agropodnikání a Podnikání. Úkolem žáků bylo prezentovat průběh zpracování jejich práce a závěry, ke kterým zpracováním svého tématu došli. Téma si vybrali v loňském roce, takže měli rok času práci zpracovat  ….Prezentace prací proběhly ve slavnostní atmosféře, žáci byli velmi dobře připraveni a zvládli hodnotitele i zadavatele přesvědčit, že zpracovávané problematice porozuměli. Všichni žáci byli pochopitelně nervózní, protože pro mnohé to bylo jejich první samostatné vystoupení. Takže všichni na vlastní kůži pochopili, jak se budou cítit zanedlouho u maturitních zkoušek.

Ale štěstí přeje připraveným!

Ze všech prací byly 2 nejlepší práce nominovány do soutěže SOČ – práce Lucie Komendové a Hany Valové.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele