Přijďte povzbudit naše soutěžící!

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pořádá ve dnech 18. – 19. září 2019 Krajskou soutěž v orbě žáků středních škol s mezinárodní účastí. Soutěžit budou žáci ze škol podobného typu z Jihomoravského kraje, z kraje Vysočina, Zlínského kraje a dále ze Slovenska, Maďarska, Polska a Rakouska.

Nad patnáctým ročníkem soutěže převzali záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, ministr zemědělství ČR Ing. Miroslav Toman, CSc., předseda představenstva Regionální agrární komory Ing. Václav Hlaváček, CSc. a předseda představenstva Agrární komory Znojmo Ing. Milan Ptáček.

Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 19. září 2019 v 9:30 hodin na soutěžním pozemku v Mašovicích.

Soutěž se uskutečňuje jako součást činností Centra odborného vzdělávání pro zemědělství, kterým je naše škola jmenována.

Těším se na Vaši účast.

Ing. Josef Brouček
ředitel školy