Přijímáme přihlášky do kurzu pro výkon obecných zemědělských činností

Akreditace Ministerstva zemědělství č.j. 35271/ 2010-13090

bližší informace o kurzu  a přihlášku najdete zde.