Připomenutí holocaustu

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna 1945 osvobození Osvětimi) proběhly jak v teoretické, tak praktické výuce u žáků druhého a třetího ročníku potravinářských oborů projektové hodiny zaměřené na připomenutí tohoto hrůzného období v evropské historii. Žáci naší školy jsou zapojeni do mezinárodního projektu Krokus, kdy vysázením žlutých krokusů si již na podzim připomenuli jeden a půl miliónu židovských dětí, které zemřely během holocaustu …

Na tuto problematiku navázaly další doprovodné aktivity, díky nimž si rozšířili znalosti o dané tematice a  zároveň bylo prohloubeno jejich povědomí o nebezpečí nenávisti k různým národům, rasám, kulturám nebo náboženstvím.

V hodinách literatury si žáci připomněli osud významného českého spisovatele židovského původu Karla Poláčka. V rámci skupinové práce rozvíjeli za pomocí různých metod čtenářskou gramotnost při práci s jeho literární tvorbou. V hodinách technologie se seznámili s  významem a symbolikou židovského chleba – maces, s použitými surovinami a výrobním postupem. Následně své poznatky prakticky předvedli na odborném výcviku. Na závěr projektových dnů prezentovali žáci svou práci při tvoření expozice holocaustu v budově školy s cílem – „nesmíme nikdy na tyto oběti zapomenout“.

Ing. Milada Veselá, Mgr. Alena Bachmanová

Děkujeme za spolupráci paní učitelce odborného výcviku Lence Pikartové, bez jejíž pomoci by nebylo možné praktickou část projektu dokončit.