PŘIPRAVUJEME SE K ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

Žáci třídy 3. CP oboru Cukrář si vyzkoušeli 11. ledna 2024 obhajoby svých odborných prací. Zažívali různé pocity při ústní prezentaci práce, kterou si připravili. Jsou to úplně jiné dojmy, než když jsou zkoušeni u tabule, a pro řadu z nich to mohl být zážitek až stresující.

Každý z účastníků předložil komisi dezert, který si sám navrhl, vytvořil a naaranžoval k servírování … Členové hodnotící komise každý výrobek ochutnali a spolu se žákem posuzovali vhodnost jeho použití jako specifického výrobku u závěrečné zkoušky, popř. možnosti jeho vylepšení. Obhajoby byly celodenní záležitostí, která proběhla v příjemném přátelském povídání o cukrařině.

Při obhajobách žáci 3. CP oboru Cukrář jako první na naší škole využili novou IT techniku. Výrobek, který komisi předložili k posouzení, byl prostřednictvím tzv. vizualizéru převeden do digitální podoby a zobrazen na obrazovce PC a současně dataprojektorem promítán na plátno. Vizualizér tak umožní, že prezentovaný předmět mohou vidět a posoudit i všichni přítomní nejen členové hodnotící komise. Obrázek pak v digitální podobě může být uložen jako fotografie do školního archívu.

Žáci předvedli výrobky, které byly na různé úrovni. Některé z nich byly takřka profesionální, některé stačí vylepšit dokonalejší ozdobou, u jiných je potřeba se ještě více zamyslet. Přesto všichni svůj úkol úspěšně zvládli a odcházeli s dobrými pocity. Zcela určitě se můžeme těšit, že na závěrečných zkouškách letošní cukráři předvedou profesionální kvalitní výrobky.

Marie Kukačková, třídní učitelka