Projekt Krokus 2022

Žáci třídy 3. C se zapojili do mezinárodního projektu Krokus, jehož cílem je připomínka obětí holocaustu za druhé světové války. Tento projekt každoročně pořádá irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt, doplněný doprovodnými výukovými aktivitami v podobě seznámení se s historickou tematikou holocaustu a jeho významem pro dnešní svět, poběží v naší škole v několika následujících měsících.

V pátek 21. října žáci vysadili před budovou školy cibulky žlutých krokusů, které jim poskytla nadace HETI, na památku jednoho a půl milionu židovských dětí, které zahynuly během holocaustu. Žluté květy krokusů připomínají Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni nosit za nacistické nadvlády. Krokusy v ideálních podmínkách rozkvétají koncem ledna a začátkem února, tedy v době kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu (27. ledna).

Účast v projektu představuje způsob, jak našim žákům názorně přiblížit toto hrůzné období v evropské historii. Při té příležitosti byli seznámeni s pojmy jako šoa, ideologie, deportace, židovská hvězda, etnické menšiny atd. a zároveň bylo prohloubeno jejich povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. V neposlední řadě nebyly opomenuty písemné záznamy některých dětí, které přinášejí autentický pohled na dobu válečného útlaku a teroru. Žáci se seznámili s jejich životy a přečetli si úryvky z jejich zápisků (např. Anny Frankové, Věry Kohnové atd.).

Žáci se už teď těší na jaro, kdy se objeví rozkvetlé žluté krokusy, které s pokorou, úctou a s láskou vlastnoručně zasázeli.

Mgr. Alena Bachmanová