Projektová výuka 3. KR „Mezinárodní den nevidomých 13. listopad“

Téma „Mezinárodní den nevidomých 13. listopad“ jsme se třídou 3. KR aplikovali nejen jako zpestření hodin občanské nauky, ale hlavním smyslem byla prevence a ochrana zdraví našeho zrakového smyslu.

Zrak, jeden z nejdůležitějších a nejcennějších smyslů člověka. Pro mnohé z nás je samozřejmé, že vidíme, případně nám pomáhají kompenzační dioptrické pomůcky: brýle, čočky. Je tu ale část populace, která takové štěstí nemá. Důvody mohou být různé: vrozená nevidomost nebo získaná v průběhu života z důvodu nemoci či úrazu. Zkomplikovat život mohou i různé stupně zrakového postižení.

První část našeho projektu byla praktická a zážitková. Velmi dobře nám posloužily černé roušky přes oči. Jako nevidomí si žáci zkusili na papír napsat libovolný text, podepsat se, spočítat mince a provést hygienu rukou. Z vyjádření děvčat a chlapců vyplývá, že obtížná byla nejen ta cesta přes třídu k umyvadlu, ale najít mýdlo, pustit si vodu, umýt ruce, zastavit vodu, utřít si ruce do papírových utěrek a vyhodit utěrku do koše bylo hodně náročné.

V druhé části žáci hledali pomocí mobilních telefonů odpovědi na vylosované otázky a následně je stručně sdělili ostatním. Např.: charakteristika zrakového orgánu, oční vady, zraková hygiena, stupně zrakového postižení, školy v ČR pro zrakově postižené, organizace pomáhající zrakově postiženým lidem, pomůcky pro nevidomé, druhy ochranných brýlí…

A proč právě 13. listopad?

V tento den se v roce 1745 narodil Valentin Haüy, zakladatel prvního výchovného a vzdělávacího ústavu v Paříži a zároveň první učitel a vychovatel, který svůj život zasvětil nevidomým dětem. V roce 1785 založil první školu pro nevidomé.

Stručné zhodnocení našeho projektu žáky:

„Jsem ráda, že mám zrak v pořádku. Nechtěla bych být nevidomá.“

„Nedokázal bych dělat činnosti, které mě baví“

„Jsem ráda, že jsem si to mohla zkusit. Bylo to náročný. Nezávidím jim to.“

„Hrozný, najednou nic nevidět.“

„Už chápu, proč se říká, že pes je nejlepší přítel člověka, když nevidomým pomáhá.“

Závěrem jsme se shodli, jak moc je důležité o zrak pečovat. Nepřetěžovat oči soustavným a dlouhým sledováním moderních technologii – počítačů, tabletů, telefonů. Myslet na prevenci zdraví: dbát na správnou životosprávu, používat ochranné brýle a také navštěvovat pravidelně očního lékaře.

Mgr. Ivana Besednjaková