Projektový den 1.KC na téma – Kulturní památky města Znojma dnes i v historii

Dne 13. 4. 2023 jsme s žáky 1. KC uskutečnili projektový den.I přes nepřízeň počasí jsme ho zvládli skvěle. Nejprve jsme se studenty navštívili Jihomoravské muzeum ve Znojmě, kde si studenti mohli prohlédnout stálou expozici historie, živé přírody Znojma a okolí. Pak nám byl promítnut film, jak žili a stravovali se pravěcí lidé …Jedna ze zaměstnankyň muzea nám připravila poznávací hru Znojemská hledačka a my tak mohli doplňovat tajenky a úkoly, které se týkaly památek a významných budov města Znojma. Po prohlídce muzea jsme prošli starou částí Znojma, navštívili jsme náš největší a nejkrásnější kostel sv.Mikuláše a hned vedle ochoz kaple sv.Václava. Celý projektový den jsme zakončili povídáním si i o novější výstavbě města.

Mgr. Eva Ryšková, třídní učitelka