Projektový den:„Musí to jít bez pšenice!“

Třída 2. PP zahájila adventní vyučování 2. 12. 2019 projektovým dnem „Musí to jít bez pšenice!“ Žáci učebních oborů Prodavač a Pekař měli po celý den výuku zaměřenou na bezlepkovou výživu. Je to stále častější a vyskytované téma ve všech médiích spojované s diagnózou „celiakie“.

Kolik nemocných je dle registrovaných pacientů v ČR rozdělených v jednotlivých věkových kategoriích a dle pohlaví počítali žáci v procentech s paní učitelkou v matematice. V cizích jazycích vyhledávali žáci odborné termíny týkající se tématu. V českém jazyce předala paní učitelka žákům vlastní zkušenosti s bezlepkovou dietou v poutavé přednášce a následně shlédli odborné video. V odborných předmětech byli žáci obou oborů spojeni se svými vyučujícími odborných předmětů. Po úvodním seznámení se základními surovinami žáci ochutnali běžné a bezlepkové pečivo i chléb, pufované i extrudované výrobky. Vžili se do role degustátorů a své smyslové hodnocení individuálně zaznamenávali do pracovních listů. Subjektivně určovali vlastnosti vzorku a posouzení chutě. Dalším úkolem byly výpočty nutričních hodnot potravin, porovnávání cen výrobků z předem zjištěných údajů z uskutečněného průzkumu trhu běžného a bezlepkového pečiva vyjádřeny i procentuálně. Součástí pracovního listu byl i dotazník, kde jsme vyhodnotili zajímavé otázky a vedli diskusi.

Před uskutečněním projektového dne jsme provedli průzkum trhu v centru města Znojma. Žáci si poznamenávali aktuální nabídku výrobků, cen i výrobců zboží pro bezlepkovou dietu. Navštívili jsme i prodejnu „Smysl-život bez obalu“, kde nám pan prodavač ochotně odpovídal na kladené otázky žáků i učitelek. Cílem této nové formy prodeje je šetřit životní prostředí, využívání vlastních obalů, redukce odpadů a snížit celkové plýtvání již při výrobě i distribuci zboží.

Je přínosné, že si žáci dokáží předat informace, spolupracovat, navzájem se od sebe učit. Nejen žáci uvítali, že jsme strávili společně oba obory celý den formou „škola hrou“.

V závěru jsme se shodli, že nejcennější je zdraví a možnost stravovat se racionálně, tedy s rozumem!

A že se nám projektový den vydařil svědčí fotografie i komentáře žáků:

„Zajímavý den. Dozvěděli jsme se nové věci.“

„Líbilo se mi to, lepší než výuka!“

„Ochutnávání bylo dobrý.“

„Dnešek mě bavil!“

„Super týmová spolupráce.“

Za společně zrealizované a absolvované hodiny děkuji kolegům i žákům.

Mgr. Ivana Besednjaková, Ing. Milada Veselá