Ředitelské volno

Dne 2. 6. 2023 stanovil ředitel školy Ing. Libor Pelaj ředitelské volno z důvodu konání písemných závěrečných zkoušek žáků 3. ročníků.