Rekordní návštěva na prezentaci středních škol

1. 11. 2019 se budova naší školy zaplnila netradičními hosty v rámci akce „Zvolte si své povolání“. Prezentace středních škol již několik let pomáhá žákům základních škol a jejich rodičům vybrat cestu, kterou se děti dají v dalším životním období.

Organizátorem akce je Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, p.o., Úřad práce ve Znojmě, Hospodářská komora a Jihomoravský kraj.

Na letošním ročníku prezentovalo své obory 35 středních škol – 24 z Jihomoravského kraje, 9 škol z kraje Vysočina, 1 škola z kraje Jihočeského a 1 škola z Rakouska. Pedagogové a žáci středních škol podávali informace o studijních programech a umožnili návštěvníkům vyzkoušet si praktické činnosti spojené s řemeslem a studiem.

Zástupci 8 významných firem regionu ukázali žákům a rodičům možné uplatnění v pracovním procesu. O jejich zapojení do prezentace se zasloužila Hospodářská komora ve Znojmě.

A co se týká počtu návštěvníků – bylo jich rekordních 982! Patřili mezi ně žáci a pedagogové základních škol ze Znojma i okolí a letos ve větší míře rodiče se svými dětmi.

Naše škola připravila pro návštěvníky působivou koncepci oborů s maturitní zkouškou a oborů s výučními listem. 38 žáků vyměnilo volný den za možnost ukázat všem, co umí, dovedou a co je ve škole baví. Pod vedením svých pedagogů vyráběli máslo a sýry, pracovali s elektronovým mikroskopem, prováděli rozbory moštů a vín na nově pořízeném analyzátoru, pekli a vařili sladké a slané dobroty, vedli ruku žákům základních škol při virtuálním svařování a při putování robotka po určené dráze, tvořili svatební květinové šperky nebo balili a zdobili dárky.

Na další setkání se můžete do naší školy vypravit už 12. 12. 2019 na Den otevřených dveří, na který všechny srdečně zveme!