Řez ovocných stromů

Koncem února jsme se vydali se skupinami žáků oboru Zahradník a Zahradnické práce provést průklest ovocných stromů na soukromé zahradě. Žáci si vyzkoušeli techniku správného řezu. Práce s nůžkami a pilkami byla velmi úspěšná. Všichni se zapojili do práce, ptali se, konzultovali jsme společně rozhodnutí, proč odstraníme, popřípadě zanecháme určitou větev … Tímto způsobem jsme krásně propojili teoretickou a praktickou výuku, kde nás velice potěšila znalost žáků při postupu průklestu.

Ing. Jiří Valenta, A. Šinoglová