Schůzka rodičů žáků 1. ročníků

Vážení rodiče,

dne 2. 9. 2020 v 16:00 hod se konají třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků s třídními učiteli a učiteli praktického vyučování. Dozvíte se informace o studiu, doporučených učebnicích, pomůckách, pracovním oblečení apod.

Těšíme se na Vás.