Schůzka s rodiči žáků 1. ročníků

Vážení rodiče,

dne 5. 9. 2023 v 16:00 hod se konají třídní schůzky rodičů žáků prvních ročníků s třídními učiteli a učiteli praktického vyučování. Dozvíte se informace o studiu, doporučených učebnicích, pomůckách, pracovním oblečení apod.

 

Těšíme se na Vás.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele