ŠKOLNÍ KOLO BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

Dne 28. 2. 2023 se Nikola Kadrnožková a Nela Zpěváčková, studentky 1. ročníku oboru Agropodnikání, zúčastnily školního kola biologické olympiády. Tématy letošního 53. ročníku kategorie B byly: „Živočichové a extrémní teploty“ a „Zvířátka a voda“ …Obě studentky soutěžní úkoly svědomitě vypracovaly a dosáhly následujících výsledků:

Nela Zpěváčková získala celkem za soutěžní úkoly 42 bodů.

Nikola Kadrnožková získala celkem za soutěžní úkoly 39 bodů.

Oběma studentkám k dosaženým výsledkům blahopřejeme!

Ing. Marie Eliášková