Školní kolo soutěže v anglickém jazyce 

V měsíci lednu a začátkem února se konalo školní kolo soutěže v jazyce anglickém. Dva termíny proto, aby se mohli účastnit žáci, kteří v jednom z týdnů byli na pracovištích odborného výcviku. Hodnotil se poslech, čtení a psaní. Celkem se soutěže zúčastnilo 37 žáků z různých oborů. Ohodnoceni byli nejlepší žáci ve dvou kategoriích. Jedna z nich byli žáci učebních oborů, další byli žáci maturitních oborů. A kdo byl nejlepší? …

Kategorie žáků učebních oborů:
1. místo Tadeáš Baňas  ze třídy 1. OA
2. místo Tomáš Velčický ze třídy 2. OZ
3. místo Šimon Bartoněk ze třídy 2. KR

Kategorie žáků maturitních oborů:
1. místo Marie Auerová ze třídy 2. A  a Jan Tisoň ze třídy 1. NB
2. místo  Jiří Tondl ze třídy 2. A
3. místo Jan Böhm ze třídy 2. A

Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast, nejlepším žákům BLAHOPŘEJEME.
Mgr. Marie Povjakalová , Mgr. Lucie Ziková