Školní kolo v řezu révy vinné na střední odborné škole Znojmo, Dvořákova

Dne 29. 1. 2020 se ve školní vinici v Leskách uskutečnilo školní kolo soutěže v řezu révy vinné. Soutěže se zúčastnilo 10 žáků naší školy – 8 z oboru Agropodnikání a 2 žáci oboru Zahradník.

Řez révy vinné byl prováděn podle pravidel, které jsou platné pro mezinárodní soutěže. Provádí se kombinovaný řez na jeden tažeň a jeden záložní čípek na keřích ve středním vedení. Je zde také vymezen čas 20 min.

Nejlépe se s podmínkami, čistotou a kvalitou vypořádal žák oboru Agropodnikání Karel Auer, který získal 113 bodů. Na druhém místě skončila Kateřina Dubnová s 111 body a na třetím místě skončila Kateřina Čurdová se 110 body.

Všem žákům děkujeme za předvedené dovednosti a přejeme 4 nejlepším, kteří postoupili na soutěž řezu révy vinné do Valtic, aby dosáhli co možná nejlepšího úspěchu.