Školní vinobraní

Sklizeň hroznů patří v naší škole již po dlouhá léta k tradici. Mezi nejpříjemnější činnosti, patří právě sklizeň a vinobraní hrající barvami podzimu.

O naše vinice v Leskách a na terasách školy se celoročně starají naši žáci oborů Agropodnikání, Zahradník a Zahradnické práce společně se svými vyučujícími. Počínaje střihem révy vinné, ošetřováním během vegetace až po její sklizeň.

I když start do letošního pěstebního roku nebyl ideální kvůli protiepidemickým opatřením, které omezily přístup žáků na praktické vyučování, následná péče a ošetřování a také příznivé klimatické podmínky zajistily dobrou kvalitu hroznů bez výskytu houbových chorob.

Optimální sklizňová zralost, příznivé počasí a dobrá nálada přispěly k hladkému průběhu vinobraní.

Všem žákům, kteří se podíleli na ošetřování a následné sklizni patří poděkování a již se připravujeme na novou sezónu, která bude, jak doufáme alespoň stejně kvalitní.

Ing. Radovan Besednjak, Bc. Lenka Dvořáková

Školní vinobraní

Školní vinobraní