Slavnostní zahájení šk. roku 2023/24

Milí žáci a rodiče,

dne 4. 9. 2023 je sraz pro žáky v 8:00 hod před školní budovou, kde si vás vyzvednou třídní učitelé a s nimi odejdete společně celá třída na školní dvůr, kde proběhne v 8:30 hod slavnostní zahájení letošního školního roku.

 

Těšíme se na vás.

Ing. Libor Pelaj, ředitel školy

Ukončení školy