Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu

Dne 19. prosince proběhlo v naší škole vyhodnocení soutěže „o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu“. Tuto soutěž vyhlásil na své schůzi v měsíci listopadu žákovský parlament. 1. místo náleží žákům třídy 1. NB (učebna 440), kteří si za pomoci vlastnoručně vyrobených dekorací vytvořili příjemnou atmosféru blížících se Vánoc ….

K této třídě směřuje také hlavní výhra. Na druhém místě se umístila třída 2. N (učebna 448) a na třetím místě třídy 1. KP (učebna 434) a 1. NA (učebna 444), které budou odměněny sladkou odměnou. Děkujeme všem třídám, které se této soutěže zúčastnily.