Soutěž odborných dovedností 2022 žáků oboru Agropodnikání

Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru Agropodnikání proběhla ve dnech 28. 11. a 30. 11. 2022. Do soutěže se zapojilo všech 12 žáků, kteří zápolili mezi sebou v jednotlivých kategoriích této soutěže. Žáci byli nejdříve seznámeni s tématy z teoretické a praktické části soutěže a byla připomenuta bezpečnost při práci s MP.

Žáci na pracovišti praktického vyučování soutěžili v zapojení neseného MP do tříbodového závěsu traktoru. Tato disciplína je časově i fyzicky velice náročná a žáci musí v časovém limitu předvést své dovednosti v oblasti zacházení s tažným prostředkem – traktorem a neseným strojem, který se za traktor zapojuje.

Druhým úkolem v praktické části bylo zapojení dvoukloubové hřídele, jejího spuštění a opětovné odpojení od mechanizačního prostředku.

Dalším úkolem žáků bylo vypracovat testovou písemnou část, která byla zaměřena na otázky z oblasti mechanizace, chovu hospodářských zvířat, pěstování rostlin a praxe. Tato část probíhala 1 hodinu a každý test měl 12 otázek.

Hodnocení písemné části, test z jednotlivých oblastí zemědělské výroby, nejlépe zvládla Lucie Komendová, která dosáhla na 42 bodů a z praktické části byl nejlépe hodnocen Matěj Semotam, který získal z obou praktických částí 45 bodů.

V celkovém hodnocení z písemné a praktické části odborných dovedností byli vyhodnoceni 3 nejlepší žáci:

1. místo     Matěj Semotam – 84 bodů

2. místo     Lucie Komendová – 81 bodů

3. místo     David Růžička – 75 bodů

Ing. Radovan Besednjak, Ing. Jiří Klempa