Soutěž odborných dovedností žáků 3. ročníku oboru Agropodnikání

Dne 8. 11. 2023 proběhla praktická část této soutěže na odloučeném pracovišti školy Přímětická 68 Leska. Žáci byli nejdříve seznámeni s průběhem soutěže a jejím hodnocením. Dále byli poučeni o pravidlech BOZ.

V dovednostní části žáci soutěžili ve dvou disciplínách. Na jednom pracovišti připojovali nesený mechanizační prostředek k traktoru v určeném časovém limitu. Náplní bylo nacouvání, připojení, zvednutí do přepravní polohy, spuštění, odpojení a přejetí na stanovené místo.

Na druhém pracovišti žáci připojovali mulčovač. Tady museli také zapojit hnací vývodovou hřídel traktoru na hnanou hřídel stroje pomocí dvoukloubové propojovací hřídele.

U obou pracovišť se bodovým systémem hodnotil dosažený časový limit, správný postup při připojování, kontrola zajištění po připojení a dodržení zásad BOZ.

Na obou pracovištích byl stanoven základní počet bodů a hodnotitel na základě dosažených výsledků přiděloval kladné i záporné body. Kladné např. za zkrácený časový limit a záporné např. při nedodržení správného postupu nebo porušení BOZ.

Po celkovém sečtení dosažených bodů byli vyhodnoceni 3. nejlepší soutěžící:

1. místo      Viktor Moravčík        107 bodů

2. místo      Vladimír Havlíček     102 bodů

3. místo       Matyáš Čech              97 bodů

Na následující výuce odborné praxe bude probíhat vědomostní část soutěže, kdy žáci budou vyplňovat testy z odborných zemědělských předmětů CHO, PRO, ZAM a praxe, které budou také bodově ohodnoceny.

Na základě sečtených bodů z dovednostní a znalostní části soutěže potom budou vyhodnoceni nejlepší soutěžící a pro lepší motivaci všech soutěžících také budou žáci klasifikováni v daném předmětu dle dosažených výsledků.

Dne 22. 11. 2023 proběhla druhá část soutěže odborných dovedností žáků třetího ročníku oboru Agropodnikání. Tato soutěž byla vědomostní a obsahovala testy z již předtím uvedených odborných předmětů.  Na základě dosažených výsledků se potvrdilo, že ti žáci, kteří měli vynikající výsledky v praktické části, obhájili své umístění i v této části soutěže.

Konečné výsledky tudíž jsou:

  1. místo Viktor Moravčík 141 bodů
  2. místo Matyáš Čech 131 bodů
  3. místo Vladimír Havlíček 120 bodů

K dosaženým výsledkům jim tedy můžeme blahopřát a zároveň doufat, že neusnou na ,, vavřínech “ a tyto znalosti zúročí u maturitní zkoušky ve čtvrtém ročníku.

Ing. Jiří Klempa

Bc. Lenka Dvořáková

Ing. Jiří Klempa