Soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023 

V únoru 2023 proběhlo na naší škole základní kolo soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2023. Vyhlašovatelem této soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Naši žáci se zúčastnili její výtvarné části a ztvárnili zásah hasičů při mimořádných událostech. Postupujícími výtvarnými pracemi do okresního kola jsou práce …

Andrey Krejčové ze třídy 2. KR, Niny Březinové ze třídy 1. CP a Leoše Nováka ze třídy 1. PRZ.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěže.

Mgr. Alena Bachmanová