Společná exkurze s partnerskou školou z Vyškova

Naše škola realizuje projekt „Implementace dlouhodobého záměru JMK“ v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Jednou z partnerských škol, která se s námi zapojuje do aktivit projektu, je Střední škola polytechnická z Vyškova. Společné exkurze se zúčastnili někteří žáci 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání.

Jaké jsou poznatky z této společné akce: ….Dne 6. 12. 2023 jsme se zúčastnili exkurze do Moravských Budějovic společně se žáky střední školy z Vyškova. Jako první jsme navštívili Agrovýkup Moravské Budějovice a.s., ve kterém jsme byli seznámeni s pracovní náplní podniku a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Například, že vyrobí 30 000 tun krmných směsí ročně, vykupují hlavně pšenici, ječmen, oves a řepku a jejich skladovací kapacita sil činí 40 000 tun.

Potom jsme přejeli autobusem do dalšího podniku a tím byla Rolnická společnost Lesonice a.s. Pěstovanými plodinami je hlavně pšenice, kukuřice, řepka a žito. Mimo to zde chovají asi 720 dojných krav a každá z nich vyprodukuje 36l mléka denně, to je zhruba 12 000l mléka ročně.

Exkurze se celkem zúčastnilo 38 žáků z obou škol a jejich zjištěná hmotnost na mostní váze v Agrovýkupu byla 2960 kg.

Aleš Carda, 3. A