Svařovaná krása

Opraváři zemědělských strojů při ukončení kurzu svařování vyráběli svícny na vánoční výstavu:

 

Postup výroby:

Řezání materiálu na svícny

Svařování jednotlivých dílů

Stáčení dílů

Lisování dílů na svícen

Svařování svícnu

Povrchová úprava svícnů

Hotové výrobky

  

Roman Vaškových, učitel OV