Třídní schůzky – on-line

Vážení rodiče,

dne 14. 4. 2021 v 17:00 se konají třídní schůzky on-line v prostředí Microsoft Teams. K připojení budou využity školní e-mailové adresy žáků, kterými jsou evidováni v tomto systému. Na schůzkách se dozvíte o prospěchu a absenci vašich dětí. Těšíme se na Vás.

Schůzka výboru Spolku rodičů se koná od 16:00 hod.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele