Tříkrálová sbírka

Na naší škole dnes začala Tříkrálová sbírka

 

Tříkrálová sbírka, tradice která nekončí.

Poslední roky jsou pro naši společnost náročné, epidemie, válečný konflikt blízko našich hranic a ekonomické problémy; každý z nás cítí, že doba není jednoduchá. Přesto k vám opět přicházejí naši koledníci a budou prosit o dar potřebným. Ano, právě teď je totiž solidarity a ochoty pomáhat potřeba více než kdy jindy. Charita očekává, že se na ni bude obracet stále více lidí v nouzi a už nyní se snaží na situaci reagovat a rozvíjet své služby pro ně.

Prosíme, přispějte do Tříkrálové sbírky a pomozte tak lidem s hendikepem, nemocným a umírajícím, dětem bez dobrého rodinného zázemí nebo seniorům. Tři králové, kteří k vám přicházejí, pro vás mají za vaši štědrost dar, dar velmi cenný, je to Boží požehnání, přání všeho dobrého do roku 2023 a radost, radost ze setkání, radost z lidské vzájemnosti, radost ze života samého, radost, že pokud se ocitneme ve složité situaci, najde se pomocná ruka a otevřené srdce, které nám pomůže obtíže překonat.

https://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/aktualni-situace/