Úspěšná pracovní stáž francouzských studentů v rámci programu Erasmus +

Devět nadšených studentů a dva pedagogičtí pracovníci přicestovali v době před Velikonocemi z francouzského města Auch na jihu Francie do České republiky, našeho města Znojma, aby se zapojili do pracovní stáže v různých firmách, farmách a institucích Znojemského okresu.

Studenti měli možnost pracovat v různorodých prostředích, jako například UKZUZ Znojmo, …Městská zeleň Znojmo, farma Auer v Jevišovicích, farma pana Trávníčka v Kravsku a vinařství Špalek. Tato rozmanitost umožnila studentům získat široké spektrum pracovních dovedností a zkušeností, které si budou moci přenést do své budoucí kariéry. Někteří studenti měli možnost získat zkušenosti přímo v oblasti vzdělávání, zapojili se do vzdělávacího procesu ve zdejších základních školách, v Základní škole Kravsko a v Základní škole Václavské náměstí, na odloučeném pracovišti Jubilejní park. Tato zkušenost nejenže poskytla studentům možnost podílet se na vzdělávacím procesu, ale také jim umožnila získat hlubší porozumění místnímu školskému systému a kultuře. Jeden ze studentů se zapojil do gastronomie. Pracoval v restauraci hotelu Premium Znojmo. Tato zkušenost mu poskytla příležitost poznat tajemství gastronomického světa, umožnila mu interakci s místními obyvateli a zlepšení komunikačních dovedností. Jejich pracovní nasazení a ochota se setkaly s uznáním a pochvalou od místních zaměstnavatelů.

Nicméně, pobyt studentů nebyl jen o práci. Mimo pracovní dobu měli možnost poznávat krásy a zajímavosti Znojma a Znojemského okresu. Navštívili Vídeň a Brno, kde si užili prohlídky měst. Odpoledne strávili procházkou po Znojmě, prohlédli si znojemské podzemí, navštívili Vodní mlýn v Plenkovicích, zahráli si bowling v Bowling baru, užili si Laser game a sportovní aktivity ve škole. Největším zážitkem však pro studenty byla výroba jejich první pomlázky pod vedením našeho pana ředitele Ing. Pelaje, což je tradiční český rituál spojený s velikonočními svátky.

Zpětná vazba od účastníků programu byla nadmíru pozitivní. Studenti vyjádřili vděk za možnost zapojit se do stáže programu Erasmus+ a sdílet zkušenosti s kolegy z jiných zemí. Tato zkušenost nejenže obohatila jejich profesní život, ale také přispěla k budování mostů mezi kulturami a zeměmi. Pracovní stáž se ukázala jako úspěšná a inspirativní zkušenost, posílila mezinárodní spolupráci a porozumění mezi mladými lidmi z různých koutů světa.

Na závěr bych ráda poděkovala našim hostům z Francie za jejich úžasnou energii a přístup, ale také našim studentům, kteří se jim věnovali a dělali jim doprovod na pracovištích. Jejich pomoc a podpora byla nepostradatelná pro plynulý průběh stáže a pro vytvoření příjemného prostředí.

Mgr. Marie Povjakalová