Vánoční pečení pro Znojmo

V úterý 29. 11. 2022 předal osobně ředitel školy Ing. Libor Pelaj starostce města Znojma Ing. Ivaně Solařové výrobky žáků oboru Pekař. Žáci oboru Pekař postupně vyrobí pro město Znojmo 750 ks voňavých makovek během adventní doby.