Velký úspěch našich žáků na Krajské soutěži Zemědělský opravář 

Dne 16. 4. 2024 jsme se zúčastnili soutěže pořádané naší školou a Střední školou dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov.
Soutěž žáků oboru Opravář zemědělských strojů 2. a 3. ročníku se uskutečnila na pracovišti Polánka v Moravském Krumlově za podpory ředitelky Okresní hospodářské komory a předsedy představenstva Agrární komory Znojmo. Sponzorsky se na akci podílely firmy AGRANA spol. s r.o., NEVOGA, s.r.o., AGROMEX, s.r.o., AGRALL zemědělská technika, a.s., NEJEDLÝ s.r.o. …Do soutěže se přihlásilo 6 škol, z toho jedna ze Slovenska, v celkovém počtu 11 soutěžících chlapců.
Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Opravář zemědělských strojů Milan Coufal a Tomáš Velčický.
Po slavnostním zahájení se rozběhla soutěž, která měla všechny zúčastněné prověřit v těchto úkolech:

1. úkol – jízda zručnosti s traktorem a vlekem
2. úkol – zapojení zástrčky přívěsu (sedmipólová)
3. úkol – zhotovení tesařské skoby (kramle) podle vzoru
4. úkol – vědomostní test s 25 otázkami

Každý ze soutěžících se s úkoly vypořádal podle svých možností a vědomostí. Tomáš Velčický si vedl ve všech úkolech tak, že dosáhl na 99 bodů, což mu vyneslo krásné 3. místo.
Druhý náš reprezentant Milan Coufal měl po sečtení všech bodů ze všech úkolů 103 bodů a jednoznačně zvítězil. Mezi naše dva žáky se vklínil reprezentant SŠ André Citroëna z Boskovic Šimon Bačovský, který získal 101 bodů.
Všechny činnosti byly uskutečněny v rámci Implementace dlouhodobého záměru JMK a činnosti Centra odborného vzdělávání pro zemědělství. Žáci a pedagogové shlédli předvedení bezpilotního prostředku (dronu) a seznámili se s jeho využitím v zemědělství nebo zjistili možnosti zpracování zemědělských rostlinných a živočišných produktů. Ing. Michal Vencel z firmy AGROTEC zemědělská technika zaujal všechny účastníky ukázkami moderní zemědělské techniky.
Našim žákům za velice pěkná umístění blahopřejeme a věříme, že jim získané dovednosti a vědomosti pomohou při vykonání závěrečných zkoušek, které je zanedlouho čekají.
Děkujeme všem učitelům, kteří se podíleli jako rozhodčí při zajištění vlastní soutěže a za zdárný průběh všech úkolů.
Ing. Radovan Besednjak, zástupce ředitele pro OV