Velký úspěch SOŠ Dvořákové v soutěži České ručičky

S vynikajícím výsledkem skončila pro žáka třetího ročníku Pavla Fučíka ze Střední odborné školy ve Dvořákové ulici celostátní odborná soutěž žáků oboru Opravář zemědělských strojů. V tvrdé konkurenci těch nejlepších žáků z celé republiky se umístil na skvělém druhém místě.

„Tento historický úspěch je o to cennější, že tato soutěž je zařazena mezi top soutěže v rámci přehlídky České ručičky. Škola do této doby takového výrazného úspěchu nedosáhla, a tak z tohoto umístění mám velkou radost,“ uvedl ředitel školy Ing. Josef Brouček.

České ručičky jsou největší přehlídkou řemesel a řemeslných dovedností v České republice, jejichž cílem je nejen podpora řemesel, ale také zvýšení prestiže učňovských oborů v očích mládeže, jejich rodičů i celé široké veřejnosti.

Soutěž se skládala z teoretické a praktické části v rámci osmi disciplín. V teoretické části museli žáci zvládnout testy z pravidel silničního provozu, ze znalostí technologie oprav motorových vozidel a zemědělských strojů a poznávání opravárenských součástí. Praktická část byla zaměřena na strojní obrábění, opravy a seřízení motorů, opravy a montáže elektrického příslušenství, ruční zpracování kovů a svařování plamenem.

„Mám obrovskou radost, že jsem se umístil na druhém místě mezi třiceti dvěma soutěžícími z celé České republiky. Chtěl bych především poděkovat svým učitelům a učitelům odborného výcviku, kteří mi po celé tři roky předávali poznatky a zkušenosti, které jsem mohl při této soutěži zúročit,“ uvedl žák Pavel Fučík. „Několik týdnů před soutěží jsme svoji přípravu ještě zintenzivnili, což mi přineslo kýžený výsledek. V červnu mě čeká účast na Galavečeru  přehlídky české ručičky,“ dodal Pavel Fučík.

„Dobrého umístění by samozřejmě nebylo možné dosáhnout bez kvalitní přípravy a koordinace této přípravy, proto si velké poděkování zaslouží všichni pedagogové, kteří se podíleli na přípravě, uvedl na závěr ředitel školy Ing. Josef Brouček.

Mgr. Alena Bachmanová