Volno udělené ředitelem školy

Dne 1. listopadu 2019 je volno, udělené ředitelem školy, dle § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V prostorách naší školy se koná prezentace středních škol s názvem „Zvolte si své povolání“.