Volno vyhlášené ředitelem školy

Vzhledem k mimořádné epidemiologické situaci vyhlašuje ředitel školy volno dne 25. 9. 2020. Současně důrazně vyzýváme žáky, aby dodržovali protiepidemická nařízení a vyhýbali se rizikovému chování, hromadným setkáním a společenským akcím.

Ing. Josef Brouček, ředitel školy