Výsledky 3. kola přijímacího řízení 2022

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení

Pekař

Kuchař – číšník

Řezník – uzenář

Zahradnické práce

Seznam přijatých uchazečů

Pekař

Kuchař – číšník

Řezník – uzenář

Zahradnické práce