Výuka formou odborné exkurze

Poslední zářijový týden jsme se žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru Agropodnikání zúčastnili odborné exkurze v zemědělských podnicích okresu Znojmo a Břeclav. Pedagogický dohled zajišťovali naši učitelé odborných zemědělských předmětů a praktické výuky Ing. Stanislav Plichta a Ing. Jiří Klempa.

První návštěva proběhla na ,,Statku Litobratřice, spol. s r.o.“. Tento zemědělský podnik se převážně zabývá chovem dojnic na tržní produkci mléka. Paní zootechnička, která nás prováděla po areálu statku, nám podala odborný výklad. Při něm jsme získali  spoustu nových poznatků týkajících se chovu jalovic a dojnic. Dozvěděli jsme se, že pro inseminaci při zapouštění zvířat používají inseminační dávky upravené sexováním (důvodem je potřeba mít více narozených jaloviček a to až 98 %). Tyto dávky jsou dováženy z USA. Hlavním důvodem dovozu je skutečnost, že Holštýnské plemeno chované v zámoří má větší tělesný rámec a proto je, mimo jiných výhod, odolnější vůči stresům, a tak poskytuje i vyšší produkci mléka.

Výklad paní zootechničky byl zajímavý, a proto pan učitel konstatoval:,, Nejlepšími zootechniky jsou zootechničky! “

Druhá zastávka byla v podniku ,,Nové vinařství Drnholec“, kde jsme byli seznámeni s nejmodernější linkou na příjem a zpracování hroznů. Tato linka je zatím jediná v České republice. Při výrobě kategorie terroir vín řady Petangue dokáže třídit i jednotlivé bobule podle kvality. Vlastní technologie výroby vína v tomto podniku probíhá za průběhu řízeného kvašení moštu při teplotě do 130 C. Důvodem je zachovat ve víně co nejvíce aromatických látek.

Nakonec jsme navštívili středisko mechanizace zemědělského podniku ,,Agrocentru Hrušovany, spol. s r.o.“, který se zabývá vedle prvovýroby také tím, že poskytuje služby ostatním zemědělským subjektům. A protože v této době probíhá sklizeň cukrové řepy, měli jsme možnost vidět technologii sklizně této plodiny kombinovaným sklízečem značky Holmer. Tento mechanizační prostředek dokáže při 16 hodinové směně sklidit až 12 hektarů cukrovky se dvěma pracovníky.
A zase jak podotkl pan učitel: ,,Kdysi na Školním statku v Příměticích jsme pěstovali přibližně 20 hektarů cukrovky a sklizeň při tehdejší technice trvala skoro celý měsíc a zaměstnávala šest pracovníků.“
Exkurzi jsme po odborné stránce, jako žáci, hodnotili kladně.

Nella Homolová, žákyně 4.A ročníku.

Odborná exkurze
Odborná exkurze