Výuka od 4. 1. 2021

Výuka všech žáků bude od 4. 1. 2021 probíhat distančním způsobem podle platného rozvrhu.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) – po předchozí telefonické či e-mailové domluvě s pedagogickým pracovníkem.

PaedDr. Helena Klepetková, zástupkyně ředitele