WHISTLEBLOWING – projektový den ve 3. A

Žáci 3. ročníku oboru Agropodnikání se v říjnu účastnili projektu Prevence korupčního jednání zaměřeného na osvětu k oznamovatelství v rámci občanské nauky, projektový den byl zaměřený na oznamování nevhodného a nekalého jednání – whistleblowing.

Díky zážitkové výuce se studenti dozvěděli co si představit pod abstraktními pojmy jako jsou oznamovatel/ka nekalého jednání, korupce, protikorupční mechanismy. Zjistili, že je nejedná pouze o záležitost dospělých, ale že podobné situace mohou už dnes zažívat i ve školním prostředí. Právě na příbězích ze školního prostředí pochopili, kam neoznámení může vést. Díky hře se vžili do rolí jednotlivých aktérů a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jakým dilematům a tlaku oznamující osoby čelí.

Projektový den uspořádala organizace Oživení, která se už od roku 1999 zabývá problematikou střetu zájmů, korupce a transparentnosti veřejné správy.

Projektový den byl žáky velmi kladně hodnocen, největší úspěch měla hra, ve které si vyzkoušeli role jednotlivých aktéru nekalého jednání a rozhovory a diskusí se snažili dojít ke správnému řešení této situace.

Mgr. Marie Povjakalová