Začátek praktického vyučování – autoškola – jízdy

Žádáme všechny žáky 2. ročníků oboru Opravář zemědělských strojů a 2. a 3. ročníku oboru Agropodnikání, kteří mají v tomto šk. roce složit zkoušky z autoškoly, aby se dne 1. 6. 2020 v 7:00 dostavili do školy – proběhne proškolení a seznámení s podrobným plánem jízd pro každého žáka.
Všechny jízdy je potřeba uskutečnit v měsíci červnu! Žák, který neabsolvuje všechny naplánované jízdy, nemůže jít ke zkouškám.
Všichni žáci předloží po vstupu do školy vyplněné a podepsané Čestné prohlášení – u nezletilých žáků musí Čestné prohlášení podepsat zákonný zástupce žáka.
Bez předložení Čestného prohlášení se žák nemůže kurzu zúčastnit.

Čestné prohlášení