Žáci oboru Agropodnikání na veletrhu živočišné výroby

26. dubna 2023 se žáci oboru Agropodnikání zúčastnili největšího setkání chovatelů hospodářských zvířat v naší republice. Zhlédli zde nové trendy v chovu zvířat, jejich ustájení, ošetřování a krmení.

Na brněnském výstavišti od 22. do 26. dubna 2023 proběhly Mezinárodní veletrh pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní výstava myslivosti …

Na výstavišti se představilo 236 vystavovatelů z 8 zemí. Návštěvníci si mohli prohlédnout přes 1000 hospodářských zvířat, které jejich majitelé přihlásili do národních šampionátů, soutěžních a chovatelských přehlídek.

Pořadatelé využili pavilony P, F, G1 včetně okolních venkovních ploch, o víkendu byla využita i hala G2. Veletrhy měly výrazný mezinárodní přesah, na výstavišti se konalo světové setkání chovatelů plemene charolais, v šampionátech rozhodovali zahraniční rozhodčí a z okolních zemí přijelo velké množství návštěvníků.

Na letošní Národní výstavě hospodářských zvířat představili čeští chovatelé 1000 hospodářských zvířat, především masný a dojný skot. V rámci doprovodného programu proběhly národní šampionáty plemen masného skotu, z dojených plemen se v šampionátech předvedla plemena jersey, brown swiss, holštýnský skot, český strakatý skot. Další plemena se účastnila soutěžních přehlídek. Na Národní výstavu hospodářských zvířat se vrátila také návštěvnická anketa Miss Sympatie.

Všechny plochy výstaviště byly koncipovány tak, aby návštěvníci měly všechny exponáty co možná nejvíce uspořádané na jedné ploše.

Žákům se všechny vytavované exponáty velice líbily a odnesli si mnoho zajímavých informací, které uplatní nejen při studiu, ale zejména ve své budoucí praxi.

Ing. Radovan Besednjak

Chovatelská expozice
Stájové vybavení
Ukázky plemen skotu
Ukázky plemen
Žáci oboru Agropodnikání