Zahájení šk. roku 2020/21

Zahájení šk. roku 2020/21 bude 1. 9. 2020 v 8:00 hod v budově školy Dvořákova 1594/19. Vzhledem k hygienickým opatřením není povolena účast rodičů.