Závěrečné zkoušky v naší autoškole

Ve dnech 19. – 22. února 2024 žáci oboru Opravář zemědělských strojů  ukončili předmět ,,Předpisy o provozu vozidel“  závěrečnou zkouškou pro získání řidičského oprávnění na skupinu B, C na Městském úřadě ve Znojmě.

Zkoušky probíhají formou elektronického testu, kdy každý vygenerovaný elektronický test je originálem pro každého uživatele …

Žáci pro úspěšné splnění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy musí během 30 minut vypracovat zkušební test obsahující 25 otázek. Maximálně lze dosáhnout 50 bodů, pro hodnocení stupněm ,,prospěl“ , je nezbytné získat nejméně 43 bodů.

Žadatelé o řidičské oprávnění pro skupinu C se následně podrobili ústní zkoušce z předmětu ,,Ovládání a údržba vozidla“

Následně se úspěšní žáci (žadatelé o řidičské oprávnění) podrobili přezkoušení z kontroly vozidla před jízdou a závěrečné zkoušce z praktické jízdy, která se považuje za nejproblematičtější.

Jako nejlepší žák při současných zkouškách byl vyhodnocen zkušebním komisařem Tomáš Mrkvička ze třídy 3. OP,  který  přípravu na zkoušky a zároveň závěrečné zkoušky zvládnul velmi dobře.