Závěrečné zkoušky v naší autoškole

V termínu od 8. – 10. dubna 2024 žáci třídy 3.A, oboru Agropodnikání  ukončili předmět ,,Předpisy o provozu vozidel“  závěrečnou zkouškou pro získání řidičského oprávnění na skupinu B na Městském úřadě ve Znojmě.

Zkoušky probíhají formou elektronického testu, kdy každý vygenerovaný elektronický test je originálem pro každého uživatele … Žáci pro úspěšné splnění zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy musí během 30 minut vypracovat zkušební test obsahující 25 otázek. Maximálně lze dosáhnout 50 bodů, pro hodnocení stupněm ,,prospěl“ , je nezbytné získat nejméně 43 bodů.

Následně se úspěšní žáci (žadatelé o řidičské oprávnění) podrobili přezkoušení z kontroly vozidla před jízdou a závěrečné zkoušce z praktické jízdy, která se považuje za nejproblematičtější.

Gratulujeme úspěšným žákům.

                                                                                                                                                                                         Šabata Martin, učitel odborného výcviku