Zdraví je to nejcennější!

Ani v letošním roce jsme 4. února nezapomněli na Světový den boje proti rakovině.

V klasické zažité představě je, že učitel dává žákům úkoly. Ale projektové vyučování spojené s tímto dnem způsobilo, že se žáci prvního ročníku oboru Agropodnikání stali prima parťáky pedagoga a z vyučování se stalo místo vzájemné spolupráce. Žáci, kteří pochopili závažnost tématu velmi rychle a se zaujetím vymýšleli otázky, které následně ve dvojicích zpracovávali a prezentovali před svými spolužáky …
Věnovali jsme se tématům: charakteristika rakoviny, příznaky, diagnostika, příčiny, druhy rakoviny, léčba, následky, genetická rizika, prevence nebo životní styl. Cílem bylo nejen získání všeobecného přehledu o této zákeřné nemoci, preventivní působení na žáky v oblasti péče o zdraví, ale i podpora komunikace a schopnost prezentovat získané informace.

Smutným zjištěním v dotazníkovém šetření bylo, že téměř polovina žáků z jejich třídy se již setkala s touto nemocí v rodině či blízkém okolí.

Všichni jsme si uvědomili, že o své fyzické i psychické zdraví musíme pečovat.

Mgr. Ivana Besednjaková