Zkoušky svařování

V těchto dnech probíhají na odloučeném pracovišti Hakenova závěrečné zkoušky základních kurzů svařování.

Roman Vaškových, učitel OV

Hotové zkušební vzorky svarovych spojů
Příprava materiálu pro svařování spoje obloukoveho svařování
Plamenové svařování
Svařování zkušebních vzorků
Svařování zkušebních vzorků
Ústní část závěrečné zkousky za přítomnosti zkušebního komisaře
Ústní část závěrečné zkousky za přítomnosti zkušebního komisaře
Ústní část závěrečné zkousky za přítomnosti zkušebního komisaře
Ústní část závěrečné zkousky za přítomnosti zkušebního komisaře

Zahájení zkoušek základního kurzu svařování
Hotové zkušební vzorky svarovych spojů