Zpráva z exkurze

Žáci naší školy  oboru  Pekař  se zúčastnili 9. 6. 2023 odborné exkurze v Pekařství Růžička .

V průběhu exkurze se žáci seznámili s historií, produkcí a výrobou firmy, přes možnosti dodávky surovin, dále s  pekařskou výrobou chleba a běžného pečiva, až po expedici výrobků …Na závěr exkurze žáci hodnotili vzorky pekařských výrobků pomocí smyslových metod.

Aktivně se zapojovali do exkurze i do celkového hodnocení výrobků. Vhodně reagovali na dotazy, perfektně dovedli aplikovat své poznatky z praxe a teorie. Panovala příznivá atmosféra a žáky tato exkurze pozitivně motivovala pro další práci.

Ing. Milada Veselá