Způsob hodnocení žáků v 2. pololetí šk. roku 2019/20

Způsob hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2019/20 stanoví vyhláška  č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška č. 211_2020