Zvyšování odborných kompetencí žáků oboru Zahradník a Zahradnické práce aneb „Znalost vína může být radostí po celý život člověka“ – Hemingway

Dne 10. 5. 2022 se ve škole uskutečnil projektový den „Novinky ve vinohradnictví“. Byl určen žákům 2. a 3. ročníku oboru Zahradník a Zahradnické práce.

Odborníkem z praxe, který se zapojil do realizace projektového dne, byl Ing. Vít Rucki, který pracuje jako odborný referent Oddělení ekologického zemědělství na pracovišti ÚKZÚZ Znojmo, Oblekovice. Dlouhodobá spolupráce s odborníky z této organizace zvyšuje nejen odbornou připravenost žáků pro pěstování révy a výrobu vína, ale také podporuje jejich zájem o vinohradnictví a vinařství, které ke znojemskému regionu neoddělitelně patří a motivaci k dalšímu studiu.

Žáci se seznámili s náplní práce Zkušební stanice Oblekovice, stavem šlechtění nových odrůd révy vinné, rozdělením vína, historií a současným stavem pěstování révy a vinařství v České republice a ve světě.

Počáteční nejistotu žáci rychle překonali a výuka postupně přešla v neformální vyprávění a výměnu zkušeností a znalostí. Žáci cestovali po světě alespoň na mapě a objevovali místa, kde se réva pěstuje. Dozvěděli se, jaké technologie se využívají v jednotlivých zemích, v čem spočívá modernizace provozů a jaký vliv mají klimatické změny na rozšíření této teplomilné a světlomilné plodiny. Nové vědomosti mohou využít nejen ve výuce a při závěrečných zkouškách, ale především v profesním i osobním životě.

Ing. Helena Rokoská

„Novinky ve vinohradnictví“
„Novinky ve vinohradnictví“

„Novinky ve vinohradnictví“ „Novinky ve vinohradnictví“