Jak mohu dopadnout, když mi „kamarád“ nabídne drogu

Beseda s odsouzenými lidmi, kterým se to stalo

V rámci Komplexního preventivního programu Města Znojma, který garantuje Městská policie a je určena školským zařízením, uspořádala Věznice Znojmo pro žáky naší školy besedu na téma “Já a trestná činnost v kontextu drogové závislosti“.

Naše škola se rozhodla pro zorganizování této besedy poprvé v měsíci dubnu. Zaměstnanci školy i žáci byli nejprve překvapeni, když se na chodbě školy, v době přestávky, setkali s pozvanými hosty, kteří již na první pohled budili pozornost. Hodinová beseda probíhala se třemi odsouzenými muži pod vedením zaměstnance Věznice Znojmo, Mgr. Findy. Tito muži jsou umístěni na Specializovaném oddělení pro nařízenou ochrannou léčbu protitoxikomanickou.

Úvodní slovo pronesl Mgr. Finda, dále již hovořili samotní odsouzení. Žáky seznámili se svými životními příběhy. Ti se tak postupně dozvídali, jak se mladí muži k drogám dostali, jak dále probíhal jejich život v důsledku drogové závislosti, jakou trestnou činnost prováděli,  jak byli odhaleni, zatčeni, odsouzeni.

Žáci nejvíce ocenili to, že si mohli vyslechnout skutečné životní příběhy lidí, kterým drogy podstatným způsobem změnily život.

Jejich vyprávění bylo tak emotivní, že dle vyjádření žáků byli i chlapci dojati a všichni nabyli přesvědčení, že nejlepší je s drogami samozřejmě vůbec nezačínat. Snad bude mít doporučení těchto mužů, odpykávajících si trest, na naše žáky velký vliv. Jaký byl závěr? Jak se sami žáci vyjádřili: „NEVYPLATÍ SE TO!“

Beseda měla velký ohlas mezi žáky, o přestávkách diskutovali, hodnotili ji. Pozitivně ji hodnotili i rodiče žáků.

Děkujeme Vězeňské službě ČR za nevšední a velmi poučný zážitek pro naše žáky.

Mgr. Marie Povjakalová
školní metodik prevence