Krajinář

Profesní kvalifikace: 41-038-H

Kurz je určen pro zájemce, kteří si potřebují doplnit kvalifikaci.

Cíle programu: Získané teoretické znalosti a odborné dovednosti umožní absolventům kurzu odborně a kvalitně vykonávat práce spojené s výsadbou a ošetřováním sadovnických a krajinářských úprav.

Profil absolventa: Absolvent kurzu získá základní teoretické vědomosti pro založení zahrada, parků a krajinářských úprav. Rozeznává základní taxony okrasných rostlin a je schopen tyto rostliny správně využít. Dokáže číst projektovou dokumentaci, dokáže správně vysazovat a ošetřovat rostliny ve výsadbách. Dodržuje zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Počet účastníků: 3

Délka kurzu: 80 h prezenční formou – 10 modulů á 8 h (40 hodin teorie, 40 hodin praxe)

Lektoři: odborní učitelé odborného výcviku

Náplň kurzu:

Teoretická příprava

Praktická příprava

Vstupní požadavky:

Minimálně základní vzdělání

Potvrzení lékaře o schopnosti absolvovat kurz

Předepsaný pracovní oděv

Finanční podmínky:

13 200,- Kč

V případě většího počtu účastníků bude cena na jednoho účastníka upravena.

Kurzovné obsahuje:

Provozní náklady, pracovní náklady

Ukončení kurzu:

Závěrečný test a odborný pohovor

Výstup kurzu:

Osvědčení o absolvování kurzu